קישורים חשובים

קישור לאתר פיקוד העורף ארצי http://www.oref.org.il/
פיקוד העורף- כיצד להתנהג בזמן רעידת אדמה http://www.oref.org.il/10650-he/Pakar.aspx
פיקוד העורף- התנהגות נכונה בעת השמע אזעקה או קול נפץ http://www.oref.org.il/10631-he/Pakar.aspx
טלפונים חירום
משטרה 100
מד"א 101
כיבוי אש 102

פיקוד העורף 104
שעת חירום
א. מעקב על ביצוע חוזרי המנכ"ל
ב. הכשרת סגל הוראה , מגישי עזרה ראשונה.
ג. בדיקת השלמת ציוד מרחבים מוגנים. קיום השתלמויות לסגל
ההוראה , כיבוי אש ע"י קציני כיבוי .

ד. ביצוע השתלמויות עזרה ראשונה לצוותי עזרה ראשונה.
ה. הדרכת "חינוך לחירום" ע"י מאלשחיות (חיילות מדריכות לשעת חירום).
ו. הגברת מוכנות מערכת החינוך לשע"ח ע"י:
ז. ביצוע תרגיל רעידת אדמה (פינוי המוסד). יתקיים התרגיל ב-16-2-15
ט. ביצוע תרגיל שריפה במוסדות החינוך בזמן הדרכה (קצין כיבוי אש ).
י. ביצוע תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך
יא. הדרכת עבטי"ם (עוזרי ביטחון במוס"ח).
יב צופרים לשעת חירום .
אימונים הדרכות וטיולים
א. נוהלי התנהגות לגננות בעת אירוע חירום
ב. נוהלי התנהגות למנהלי בית ספר/רכזי ביטחון בית ספרי בעת אירוע חירום לפי חוזר המנכ"ל
ג תחומי אחריות עיקריים בתחום הביטחון במועצה

מחלקת הביטחון במועצה מרכזת את תחום בטחון מוסדות החינוך בפרט והביטחון במועצה בכלל.

א. ריכוז ועדות הביטחון של הרשות המקומית.
ב. הפעלה וקביעת סדר יום לדיונים של ועדת הביטחון במועצה.
ג. ביצוע פעילויות והתארגנות בתחום הביטחון ושורתי החירום.
ד. ריכוז ועדת המל"ח המקומית (מל"ח - משק לשעת חירום) ופיקוח
להפעלתה המסודרת של הוועדה.

ה. תחום מל"ח ופס"ח (פס"ח , פינוי סעד חללים).
ו. ייצוג הרשות בנושאי חירום ובטחון כלפי משרדי הממשלה,
צה"ל , משטרת ישראל , מל"ח (פס"ח) וגורמים נוספים העוסקים
בחירום ובטחון.

ז. קישור ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושרותי חירום ברשות
ח. קישור , תיאום וטיפול בכל הקשור בתרגול ואימון עובדי הרשות
בנושאי חירום ובטחון.

- פיקוח והגברת המודעות הביטחונית במוסדות החינוך
בהתאם למדיניות הרשות , משטרת ישראל,
משרד החינוך.

- אחריות על הביטחון השוטף במוסדות החינוך.
- אחראית לקיום תרגילי חירום בבתי הספר יחד עם מחלקת החינוך.
- אחראית לקיום אימונים והדרכות למורים ולתלמידי
בתי הספר ולאבטחת טיולים מאורגנים.

- דואגת לשיפור אמצעי המיגון במוסדות החינוך
(גידור , כיבוי אש, עזרה ראשונה, אבטחה)


מל"ח - משק לשעת חירום
א. ריכוז הכנת תוכנית המל"ח השנתית בתיאום עם רמ"ט מל"ח מחוזי
ובהתאם להנחיות ראש הרשות.

ג. טיפול בריתוק כח אדם בתיאום עם גורמי מל"ח , משרד העבודה
משרד התחבורה.

ד. ריכוז ותיאום אחזקת ציוד המל"ח.
צה"ל

קשר בין הרמה המקבילה למרחב הרשות (חבל , יקל"ר מחוז) לרשות בכל נושאי החירום והביטחון ריכוז ותיאום של הכנת תקציב הג"א ומעקב אחר ביצוע התקציב.
מרכז את הטיפול במחסני הג"א וערכות מגן


 תקדים במגזר הבדואי כ-200 בני שבט אלסייד החלו בהליך הסדרת הקרקעות

פתיחת שלוחות הרווחה במרכזים הקהילתיים הרב -תכליתיים במועצת אל-קסום

מסיבת העיתונאים של ראשי הרשויות הבדואיות


פעילות שיקום והסדרה בנחל חברון

איסוף פסולת בתראבין

מיזם כיתה 13 במועצת אל-קסום

כנס בעלי צאן לשנת 2015 במועצת אל-קסום

קייטנות הקיץ במועצת אל-קסום

המירוץ לפתיחת שנת הלימודים

שבוע הילדים והנוער במועצת אל-קסום

ביקור שרת המשפטים איילת שקד ביישוב אל-סייד

היסטוריה במועצה אזורית אל-קסום: חוברו מוסדות החינוך לרשת החשמל של היישוב הבדואי אל-סייד


הרחבת פרויקט איסוף הפסולת במועצת אל-קסום


יום עיון לבעלי עדרי צאן במועצה


ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

פגישת ראש המועצה והמנכ"ל עם השר הממונה על הטיפול ביישובי הבדואים בנגב.

שבוע העורף הלאומי - תרגיל "נקודת מפנה"

הרשמה למלגות הוואקף המוסלמי
الاعلان عن بدء التسجيل للمنح الدراسية من صندوق الوقف الإسلامي

פעילות יום שיא לנוער

שבוע הבטיחות בדרכים ביישובי המועצה

יושב ראש מפעל הפיס עוזי דיין עורך סיור בישובי המועצה

ביקור השר לאיכות הסביבה עמיר פרץ באום בטין

 

יוני 2015

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 דף הבית      |      חדשות      |        פניה למנהל האתר        |       כתובת ומפה      |     צור קשר

2all בניית אתרים