הנדסה


אום בטין:

 • בין השנים 2014-2015 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 1,084,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • בשנת 2015 מבני הציבור חוברו לחשמל, כדוגמת בתי ספר, מבנים רב-תכליתיים בעלות של 607,000 ש"ח.
 • בשנת 2015 נעשה תכנון של אזור תעשייה ליישוב, לתכנון מבחינת דרכים, חלוקת מגרשים, תשתיות מים ביוב- תחבורה בעלות של 1,300,000 ש"ח.
 • בשנת 2015 נעשה תכנון של מתחם שכונה 1 - אזור מגורים מבחינת דרכים, חלוקת מגרשים, תשתיות מים ביוב- תחבורה בעלות של 2,000,000 ש"ח.
 • בימים אלו נבנה כביש גישה וגשר בעלות של 10,000,000 ש"ח. עקב הנחל שאי אפשר לעבור אותו, נבנה גשר חדש  והוסדר כביש הכניסה לישוב כולל תכנון המדרכה עם תאורה לרווחת התושבים.
 • בשנת 2016 מתוכננת להיבנות שכונה צפונית בעלות של 5,200,000 ש"ח. לפני תכנון של שכונת מגורים, בשלב אישורים תקציביים וקבלת אישורים ותקציב מרשות ההסדרה.
 • בין השנים 2015-2016 מתבצע קו ביוב מאסף בעלות של 4,500,000 ש"ח.

אל-אמאל:

 • בין השנים 2014-2015 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 500,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
אל סייד:
 • בשנת 2015-2014 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 8,963,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • בשנת 2014 החל תכנון של אזור תעסוקה ליישוב, לתכנון מבחינת דרכים, חלוקת מגרשים, תשתיות מים ביוב- תחבורה בעלות של 700,000 ש"ח.
 • בשנת 2014 הוקם מבנה טיפת חלב בעלות של 360,000 ש"ח.
 • בשנת 2014 בוצע חיבור של קו ביוב למערכת הביוב של תושבי הישוב למכון טיהור שפכים בשוקת, בעלות של 1,000,000 ש"ח.
 • בין השנים 2014-2015 נעשה חיבור מבני ציבור כמו בתי ספר, מבנים רב תכליתיים, תיכון ובתי ספר יסודיים. לחשמל בעלות של 1,129,000 ש"ח.
 • בין השנים 2015-2016 נעשתה הסדרת כבישים ותשתיות בקריה החינוכית מבחינת 2,000,000 ש"ח.
 • בשנת 2015 - התבצע ריצוף בתיכון בעלות של 126,000 ש"ח.
אל-פורעה:
 • בשנת 2015-2014 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 700,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.

דריג'את:
 • בשנת 2015-2014 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 285,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • ב-2015 הושמש קו מים חדש, חובר קו ביוב מאסף למט"ש בעלות של 10,150,000 ש"ח.

כוחלה:
 • בשנת 2015-2014 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 225,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.

מולדה:

 • בשנת 2015-2014 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 1,856,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • בשנת 2015 הוקם קו מים חדש לבתי הספר ולמוסדות הציבור, קו המים הכולל קו קרקעית עלה כמיליון ש"ח.
 • בין השנים 2014-2015 נבנה מבנה טיפת חלב כתוספת למתחם הרב-תכליתי, המבנה מתוקצב על ידי משרד הבריאות ונבנה על פי פרוגרמה של המשרד הכוללת מרחב מוגן ונגישות. בעלות של 2,000,000 ש"ח.

מכחול:
 • בשנת 2015 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 173,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • בשנת 2014 החל תכנון של מבנה רב-תכליתי בעלות של 140,000 ש"ח.

תל-ערד:
 • בין השנים 2014-2015 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 203,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • בשנת 2014 נעשו התאמות במבנה הרב-תכליתי לטיפת חלב, נעשו עבודות להשלמת המסגד והתקנת מזגנים והחל תכנון לביצוע שכונות ג1-ד1 בעלות של 2,410,000 ש"ח.

תראבין:

 • בין השנים 2014-2015 נעשו עבודות תחזוקה במבני ציבור, חינוך ושיפוץ דרכים בעלות של 205,000 ש"ח. כל עבודות התחזוקה (תיקון מזגנים, תאורה, דלתות) בכל המבנים הציבוריים (בתי ספר, גני ילדים, רב תכליתיים). מבחינת דרכי העפר, שיפרו את דרכי העפר שנפגעו כתוצאה מהגשמים, מילאו מצעי כורכר ויישרו את הדרכים.
 • בשנת 2014 נשתלו עצי זית ברחבי העיר תראבין כטיפוח נוסף ולרווחת התושבים בעלות של 200,000 ש"ח.


כמו נעשו ברחבי המועצה:

 • בשנת 2014 התקנת קולרים בבתי הספר בעלות של 63,000 ש"ח
 • בשנת 2015 התקנת מזגנים במוסדות החינוך בעלות של 1,000,000 ש"ח
 • בשנת 2015 הדברה כללית ברחבי המועצה בעלות
 • בין השנים 2014-2015 בעקבות סקר בטיחות, הוחלפו חלק ממתקני הילדים הלא תקניים בתקניים בעלות של 266,000 ש"ח.   תקדים במגזר הבדואי כ-200 בני שבט אלסייד החלו בהליך הסדרת הקרקעות

פתיחת שלוחות הרווחה במרכזים הקהילתיים הרב -תכליתיים במועצת אל-קסום

מסיבת העיתונאים של ראשי הרשויות הבדואיות


פעילות שיקום והסדרה בנחל חברון

איסוף פסולת בתראבין

מיזם כיתה 13 במועצת אל-קסום

כנס בעלי צאן לשנת 2015 במועצת אל-קסום

קייטנות הקיץ במועצת אל-קסום

המירוץ לפתיחת שנת הלימודים

שבוע הילדים והנוער במועצת אל-קסום

ביקור שרת המשפטים איילת שקד ביישוב אל-סייד

היסטוריה במועצה אזורית אל-קסום: חוברו מוסדות החינוך לרשת החשמל של היישוב הבדואי אל-סייד


הרחבת פרויקט איסוף הפסולת במועצת אל-קסום


יום עיון לבעלי עדרי צאן במועצה


ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

ביקור השר להגנת הסביבה החדש אבי גבאי

פגישת ראש המועצה והמנכ"ל עם השר הממונה על הטיפול ביישובי הבדואים בנגב.

שבוע העורף הלאומי - תרגיל "נקודת מפנה"

הרשמה למלגות הוואקף המוסלמי
الاعلان عن بدء التسجيل للمنح الدراسية من صندوق الوقف الإسلامي

פעילות יום שיא לנוער

שבוע הבטיחות בדרכים ביישובי המועצה

יושב ראש מפעל הפיס עוזי דיין עורך סיור בישובי המועצה

ביקור השר לאיכות הסביבה עמיר פרץ באום בטין

 

יוני 2015

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 דף הבית      |      חדשות      |        פניה למנהל האתר        |       כתובת ומפה      |     צור קשר

2all בניית אתרים