פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 20 27/12/2024
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 1 05/05/2024
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 05/05/2024
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 05/05/2024
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 05/05/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 15/04/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/04/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 26/12/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 21/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 09/11/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 16 05/11/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 17 05/11/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 18 05/11/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 19 05/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 31/10/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 12/09/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 15 20/08/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 14 13/08/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 10/08/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 12 23/07/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 13 23/07/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 03/07/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 9 21/06/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 10 21/06/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 11 21/06/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 14/06/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 23/05/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 7 16/04/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 8 16/04/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 13/04/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 4 26/03/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 5 26/03/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 6 26/03/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 3 15/03/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 20/02/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 1 08/01/2023
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 2 08/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 05/01/2023
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 05/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 16/11/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 39 06/11/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 37 02/10/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 38 02/10/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 38 02/10/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 35 29/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 36 29/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 37 29/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 38 29/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 39 29/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 25/08/2022
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 25/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 10/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 142022 27/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 132022 18/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 122022 04/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 30 27/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 102022 26/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 35 15/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 36 15/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 92022 15/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 26/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 31 11/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 32 11/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 33 11/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 34 11/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 82022 11/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 29 27/04/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 82022 27/04/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 72022 25/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 11/04/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 62022 28/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 68 07/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 52022 07/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 21/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 42022 21/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 15/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 32022 15/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 08/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 65 07/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 66 07/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 67 07/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 22022 07/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 12022 01/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 0 28/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 14 28/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 14/12/2021
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 3 14/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 02/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 02/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 13 23/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 11 10/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 12 10/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 26 04/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 27 04/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 27 04/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 28 04/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 29 04/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 28/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 10 25/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 9 21/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 07/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 8 30/09/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 23 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 24 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 25 29/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 22 18/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 30/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 24/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 6 26/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 285 25/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 13/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 08/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 07/04/2021
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 07/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 18/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/02/2021
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 01/02/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 28/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 15 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 16 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 17 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 18 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 19 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 20 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 21 15/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 02/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 14 30/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 12 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 10 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 11 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 13 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 9 24/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 8 19/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 7 12/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 6 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 3 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 4 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 5 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 25/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 14/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 2 08/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 28/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 1 28/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 10/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 03/02/2020
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 3 09/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 05/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 16/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 22/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 1 15/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 19/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/05/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 04/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/03/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 04/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 20/01/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 04/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 04/12/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 2 11/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 05/09/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 11 05/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 01/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 27/06/2018
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 3 08/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 08/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 21/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 21/02/2018
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 21/02/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 18 12/02/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 3 12/02/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 2 12/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 24/01/2018
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 24/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 20/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 22/11/2017
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 4 08/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 23/10/2017
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 3 23/10/2017
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 27/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 23/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 26/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 21/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 17/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 10/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 03/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 09/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 12/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 03/01/2017
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 03/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 10/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 18/09/2016
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 18/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 04/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 04/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 18/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 16/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 22/05/2016
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 22/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 03/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 10/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 09/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 12/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 03/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 18/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 16/08/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 21/07/2015
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 21/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 21/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 10/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 22/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 23/02/2015
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 23/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 11/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 07/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 09/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 09/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 04/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 22/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 28/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 13/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 26/02/2014
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 26/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 05/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 05/11/2013
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 05/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 21/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 04/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 27/06/2013
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 02/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 27/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 20/01/2013
פרוטוקול מליאה מס' 0 30/11/-0001
פרוטוקול מליאה מס' 0 30/11/-0001