איך רושמים ילד לבית ספר/ חטיבה/ תיכון?

חובת הרישום חלה על ההורים, רישום לבתי ספר וחינוך על יסודי מתבצע מול מוסד החינוך עצמו בלבד.רשימת מוסדות החינוך:

רשימת מוסדות החינוך

איך אני רושם את הילד שלי לצהרון?

במסגרת תכנית ניצנים מפעילה המועצה בחלק מהגנים צהרונים. צהרונים הם מסגרות חינוכיות לילדים בגיל הגן ובית-הספר היסודי הפועלות לאחר סיום שעות הפעילות הפורמליות בגן-הילדים או בבית-הספר. בצהרון ניתנת ארוחת צהריים חמה ומתקיימות פעילויות העשרה למשך שעות ספורות. בדרך כלל הוא מופעל במבנה של המסגרת החינוכית, אך יש צהרונים הפועלים במבנים אחרים, לרבות מבני מגורים. על מנת להירשם יש לפנות לגננת בגנים בהם מתקיים צהרון או לרכזת צהרונים במועצה.

רשימת הצהרונים הפעילים במועצה

כיצד ניתן לקבל תגבור לימודי?

באמצעות מרכז הלמידה מעניקה המועצה שעות תגבור ולמידה עבור תלמידים בבית ספר היסודי בכיתות ה'-ו'. תלמידים בכיתות ה' וו' רשאים לפנות לרכז הפרויקט ולהגיע למרכז הלמידה.  מטעם המועצה כיום פעיל מרכז למידה ביישוב תראבין.

כיצד ניתן לקבל הכנה לעולם האקדמיה?

באמצעות החברה למתנ"סים מפעילה המועצה מרכז מצוינות. המכרז נועד לאפשר לתלמידים לכיתות ט' ועד י"ב מכיתה ט- י"ב להתכונן ולעודד צעירים לעולם האקדמיה. במסגרת המרכז נהנהים התלמידים מהכנה מושקעת לבגרות 5 יחידות באנגלית ומתמטיקה ועוברים קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית. מרכז מצוינות מופעל ביישוב סועה. מבחני קבלה למרכז מצוינות ניתן לעשות בתחילת כל שנת לימודים החל מכיתה ט' ועד י"ב.

רכז התכנית - נבאן אלאטרש

0547287677

איזה שירותים מספק השירות הפסיכולוגי חינוכי?

השירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) מופקד על קידום בריאות נפש של ילדים במערכת החינוך ובקהילה ועוסקים בקידום רווחתם הנפשית של כל באי המערכות החינוכיות: ילדים, הורים וצוותים חינוכיים, מתוך תפיסה הוליסטית ואקולוגית של הילד המדגישה את יחסי הגומלין שבין למידה ובריאות נפשית ואת השפעתם של גורמים משפחתיים וסביבתיים על הילד.

השירות הפסיכולוגי נותן מענה לילדים מגיל 5 עד 15 הזקוקים לטיפול פסיכולוגי ולתלמידים מגיל 3 עד 21 הלומדים במסגרת חינוך מיוחד.

התערבות ברמת הפרט:

 • איתור וליווי התפתחותי –מותאם גיל.
 • אבחון והערכה בכלי הערכה סטנדרטיים.
 • טיפול  בילד, בהוריו ובמשפחתו (בעיות הסתגלות של ילדים, מצבי משבר וטראומה, לקויות למידה, בעיות התנהגות, הפרעות קשב וריכוז).

 

התערבות מערכתית:

 • אבחון וקידום תהליכים מערכתיים ארגוניים (כגון: שיפור  אקלים חדר מורים,  עבודה עם ועדי הורים ועוד).
 • יעוץ למורים, מנהלים וגורמי חינוך וטיפול במערכת.
 • טיפול והתערבות קבוצתית (ילדים, סגלי הוראה, הורים).
 • התערבויות מניעתיות על סמך עקרונות ההתפתחות.
 • התערבות במצבי לחץ חירום.
 • תכנון ובצוע התערבויות  לשיפור אקלים  ומניעת אלימות במערכות החינוך ובקהילה.
 • שותפות בוועדות היגוי עירוניות וקהילתיות היוזמות מתכננות ומבצעות  פרויקטים חינוכיים (בכל הקשור להיבטים  הפסיכולוגיים).
 • מעורבות בתהליכים שהוגדרו בחוק (ועדות השמה, ועדות שילוב, ועדות החלטה, מצבי חירום, ועדת מל"ח, אובדנות, טראומה, אלימות ופגיעה מינית).

כיצד פונים לשרות הפסיכולוגי החינוכי?

בדרך כלל הפנייה לפסיכולוג, הפועל במסגרות החינוך השונות, מגיעה באמצעות: הגננת / המורה / היועצת / גורם חינוכי וטיפולי אחר.
ניתן לפנות גם ישירות, טלפונית למזכירות השפ"ח.

מי יכול לעזור לי?

עומאר אבו עסא
מנהל אגף החינוך
נור דאוד
מזכירת אגף חינוך
פאטחיה
רכזת תכנית ניצנים
סועאד סועאד
רכזת תכנית ניצנים