איך מקבלים רישיון לעסק או היתר זמני?

על פי חוק רישוי עסקים לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה.

תהליך הרישוי תלוי בהתאם לסוג ומהות העסק. כשלב ראשון יש לברר מול אחראי רישוי עסקים במועצה מהן הדרישות על פי סוג העסק ומיקומו. על המגיש הבקשה להגיע למועצה לצורך מילוי טופס  בקשה לקבלת רישיון עסק. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בגובה 320 ₪ ובהגשת טפסים, אישורים ותוכניות בהתאם לחוק  ולדרישות משרד ממשלה השונים.

מידע נוסף

ד"ר מאזן אבו סיאם - בקשה לרישיון לעסק/ היתר זמני/ בירורים בעניין רישוי עסקים

052-8661144

mazen@alqasoum.org.il

קבלת קהל

ימי א –ב

08:00-12:00