מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
מכרז חיצוני 14/07/2019 עובד/ת בתחום הפסולת והמיחזור להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/08/2019
מכרז חיצוני 14/07/2019 רכז/ת חינוך סביבתי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/08/2019
מכרז חיצוני 09/07/2019 פסיכולוג חינוכי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/07/2019

עבור לארכיון המכרזים