מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
דרושים 22/08/2019 מרפא/ה בעיסוק להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/09/2019

עבור לארכיון המכרזים