מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
05/24 05/06/2024 תחשיבן/ית במחלקת הרווחה להורדה לחצו כאן 23/06/2024
06/24 05/06/2024 ממונה הסעות (מתאם) - אחראי על מערך הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות להורדה לחצו כאן 23/06/2024

עבור לארכיון המכרזים