מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
48/20 06/08/2020 מזכיר/ת מחלקת חינוך קדם יסודי להורדה לחצו כאן 16/08/2020

עבור לארכיון המכרזים