מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
07/21 05/05/2021 מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור להורדה לחצו כאן 18/05/2021
08/21 02/05/2021 מנהל/ת אגף הון אנושי להורדה לחצו כאן 09/05/2021
09/21 02/05/2021 מנהל/ת מחלקה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 09/05/2021

עבור לארכיון המכרזים