מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
06/19 19/05/2019 מהנדס מועצה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 09/06/2019
20/19 07/05/2019 אחראי/ת תאום ובקרה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/06/2019

עבור לארכיון המכרזים