מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
דרוש/ה 15/07/2021 מ"מ מנהל/ת מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 25/07/2021
14/21 11/07/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 25/07/2021

עבור לארכיון המכרזים