מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
03/24 21/02/2024 מנהל/ת מדור קידום נוער והיל"ה להורדה לחצו כאן 05/03/2024

עבור לארכיון המכרזים