מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות
33/20 23/01/2020 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 06/02/2020
34/20 22/01/2020 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 05/02/2020
35/20 22/01/2020 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 02/02/2020

עבור לארכיון המכרזים