מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
01/21 27/01/2021 מזכיר/ת מחלקת ההסעות להורדה לחצו כאן 11/02/2021
02/21 27/01/2021 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 11/02/2021

עבור לארכיון המכרזים