מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
52/20 12/10/2020 מנהל/ת מחלקת ישובים להורדה לחצו כאן 22/10/2020
51/20 11/10/2020 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 25/10/2020

עבור לארכיון המכרזים