מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
דרושים 15.24 22/07/2024 ממלא/ת מקום תומך/כת חינוך ראשונה -העסקה זמנית להורדה לחצו כאן 24/07/2024
05/24 05/06/2024 תחשיבן/ית במחלקת הרווחה להורדה לחצו כאן 23/06/2024
06/24 05/06/2024 ממונה הסעות (מתאם) - אחראי על מערך הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות להורדה לחצו כאן 23/06/2024
דרושים 13.24 28/05/2024 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 02/06/2024
05/24 28/05/2024 תחשיבן/ית במחלקת הרווחה להורדה לחצו כאן 02/06/2024
06/24 28/05/2024 ממונה הסעות (מתאם) - אחראי על מערך הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות להורדה לחצו כאן 02/06/2024
דרושים 12.24 16/05/2024 מלווה למבוגרים עם מוגבלות להורדה לחצו כאן 18/05/2024
דרושים 11.24 07/05/2024 דרוש/ה מלווה-מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 09/05/2024
דרושים 10.24 17/04/2024 דרוש/ה מלווה-מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 19/04/2024
דרושים 09/24 15/04/2024 רכז/ת הסעות במחלקת הסעות ממלא/ת מקום להורדה לחצו כאן 17/04/2024
דרושים 07.24 31/03/2024 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 04/04/2024
דרושים 08.24 31/03/2024 מדריך/ת נוער רשותי-מחלקת נוער להורדה לחצו כאן 04/04/2024
דרושים 06.24 24/03/2024 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 04/04/2024
דרושים 04.24 17/03/2024 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 20/03/2024
05.24 14/03/2024 מלווה לבוגרים להורדה לחצו כאן 18/03/2024
04.23 06/03/2024 מנהל/ת המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון להורדה לחצו כאן 20/03/2024
04/24 29/02/2024 מנהל/ת המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון להורדה לחצו כאן 06/03/2024
03/24 21/02/2024 מנהל/ת מדור קידום נוער והיל"ה להורדה לחצו כאן 05/03/2024
דרושים 03.24 14/01/2024 תומכ/ת חינוך סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 16/01/2024
02/24 08/01/2024 רכז/ת הסעות במחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 21/01/2024
46/23 03/01/2024 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 16/01/2024
01/24 03/01/2024 מנהל/ת מדור קידום נוער והיל"ה להורדה לחצו כאן 16/01/2024
דרושים 01.24 03/01/2024 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 10/01/2024
דרושים 02.24 02/01/2024 מלווה לבוגרים להורדה לחצו כאן 04/01/2024
דרושים 73.23 28/12/2023 תומך/כת חינוך סייע/ת כיתתי/ת- מחלקת חינוך מיוחד- אלסייד ג' להורדה לחצו כאן 31/12/2023
דרושים 72.23 26/12/2023 דרוש/ה מלווה-מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 28/12/2023
71.23 24/12/2023 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 30/12/2023
70.23 19/12/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 24/12/2023
43/23 17/12/2023 קניין/ית להורדה לחצו כאן 30/12/2023
45/23 14/12/2023 רכז/ת תחום גפ"ן ולוגיסטיקה להורדה לחצו כאן 20/12/2023
44/23 12/12/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 25/12/2023
43/23 11/12/2023 קניין/ית להורדה לחצו כאן 17/12/2023
דרושים 64.23 07/12/2023 תומכ/ת חינוך -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 09/12/2023
דרושים 69.23 07/12/2023 תומך/כת חינוך סייע/ת כיתתי/ת במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 09/12/2023
דרושים 68.23 04/12/2023 תומכ/ת חינוך -תל ערד- מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 06/12/2023
דרושים 67.23 30/11/2023 דרוש/ה מלווה-מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 02/12/2023
66.23 29/11/2023 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 04/12/2023
דרושים 64.23 23/11/2023 תומכ/ת חינוך -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 25/11/2023
דרושים 63.23 23/11/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 28/11/2023
דרושים 65.23 23/11/2023 תומכ/ת חינוך -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 25/11/2023
דרושים 64.23 23/11/2023 תומכ/ת חינוך -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 27/11/2023
דרושים 65.23 23/11/2023 תומכ/ת חינוך -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 27/11/2023
42/23 22/11/2023 מנהל/ת מדור קידום נוער והיל"ה להורדה לחצו כאן 05/12/2023
דרושים 62.23 20/11/2023 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 22/11/2023
42/23 15/11/2023 מנהל/ת מדור קידום נוער והיל"ה להורדה לחצו כאן 21/11/2023
דרושים 61.23 13/11/2023 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 20/11/2023
דרושים 60.23 09/11/2023 תומך/כת חינוך סייע/ת כיתתי/ת במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 11/11/2023
דרושים 59.23 02/11/2023 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 09/11/2023
41/23 31/10/2023 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 13/11/2023
58.23 29/10/2023 מ"מ מזכיר/ת גזברות מועצה להורדה לחצו כאן 01/11/2023
40/23 24/10/2023 רכז/ת תחום התנדבות רשותי להורדה לחצו כאן 06/11/2023
דרושים 57.23 23/10/2023 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 30/10/2023
דרושים 56.23 15/10/2023 מדריך/ה תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 21/10/2023
דרושים 55.23 10/10/2023 מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 12/10/2023
דרושים 53.23 21/09/2023 סייע/ת ראשונה אלפורעה ב -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 23/09/2023
דרושים 54.23 21/09/2023 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת קדם יסודי - העסקה זמנית להורדה לחצו כאן 01/10/2023
52.23 19/09/2023 מ"מ מזכיר/ת גזברות מועצה להורדה לחצו כאן 26/09/2023
דרושים 51.23 14/09/2023 סייע/ת כיתתי/ת-מחלקת חינוך מיוחד- אלטורשאן להורדה לחצו כאן 16/09/2023
50.23 13/09/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 17/09/2023
דרושים 49.23 12/09/2023 מ"מ מזכיר/ת מחלקת הסעות –העסקה זמנית להורדה לחצו כאן 19/09/2023
37/23 11/09/2023 רכז/ת מחלקת חינוך יסודי ומחלקת חינוך על יסודי להורדה לחצו כאן 24/09/2023
39/23 11/09/2023 רכז/ת תחום התנדבות רשותי להורדה לחצו כאן 24/09/2023
דרושים 48.23 11/09/2023 סייע/ת כיתתי/ת-מחלקת חינוך מיוחד- אלאימאן להורדה לחצו כאן 13/09/2023
38/23 10/09/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 24/09/2023
דרושים 47.23 10/09/2023 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 12/09/2023
דרושים 46.23 07/09/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה- מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 09/09/2023
דרושים 45.23 06/09/2023 מ"מ מזכיר/ת גזברות מועצה להורדה לחצו כאן 12/09/2023
37/23 04/09/2023 רכז/ת מחלקת חינוך יסודי ומחלקת חינוך על יסודי להורדה לחצו כאן 10/09/2023
דרושים 44.23 04/09/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 10/09/2023
36/23 03/09/2023 יועצת לקידום מעמד האישה להורדה לחצו כאן 10/09/2023
דרושים 42.23 30/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה- מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 01/09/2023
דרושים 41.23 30/08/2023 מ"מ מלווה דרוש/ה-מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 01/09/2023
דרושים 43.23 30/08/2023 מלוו/ה לפעוטות -מחלקת רווחה להורדה לחצו כאן 01/09/2023
דרושים 37.23 24/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה- במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 26/08/2023
דרושים 38.23 24/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה- מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 26/08/2023
39.23 24/08/2023 עוזר/ת למנכ"לית המועצה (מעקב ובקרה) להורדה לחצו כאן 31/08/2023
דרושים 40.23 24/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה -מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 26/08/2023
דרושים 36.23 22/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה - במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 24/08/2023
דרושים 34.23 20/08/2023 מ"מ מזכיר/ת גזברות מועצה להורדה לחצו כאן 27/08/2023
דרושים 35.23 20/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה - במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 22/08/2023
דרושים 31.23 17/08/2023 מלווה לבוגרים להורדה לחצו כאן 19/08/2023
דרושים 33.23 17/08/2023 סייעת גן חינוך מיוחד - אשכול גנים נווה דקלים במולדה להורדה לחצו כאן 20/08/2023
דרושים 32.23 17/08/2023 סייע/ת כיתתי/ת במחלקת חינוך מיוחד- אלפורעה א' להורדה לחצו כאן 20/08/2023
דרושים 30.23 15/08/2023 סייע/ת שנייה אלפורעה א -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 17/08/2023
דרושים 29.23 14/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה- במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 16/08/2023
דרושים 26.23 13/08/2023 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת חינוך יסודי ומחלקת חינוך על יסודי להורדה לחצו כאן 16/08/2023
דרושים 27.23 13/08/2023 מ"מ מזכיר/ת גזברות מועצה להורדה לחצו כאן 17/08/2023
דרושים 28.23 13/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה - במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 15/08/2023
דרושים 24.23 10/08/2023 מ"מ מלווה דרוש/ה-מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 12/08/2023
דרושים 25.23 10/08/2023 סייע/ת צמוד/ה לתלמיד/ה- מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 12/08/2023
דרושים 22.23 06/08/2023 סייע/ת כיתתי/ת אלביאן + אלסייד א'- מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 09/08/2023
דרושים 23.23 06/08/2023 סייעת בגן לקויי שמיעה אום בטין להורדה לחצו כאן 09/08/2023
35/23 03/08/2023 מנהל/ת לוגיסטיקה וגפ"ן בחינוך להורדה לחצו כאן 16/08/2023
דרושים 21.23 02/08/2023 סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 05/08/2023
דרושים 20.23 30/07/2023 סייע/ת שנייה תל ערד ואלסייד -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 02/08/2023
35/23 26/07/2023 מנהל/ת לוגיסטיקה וגפ"ן בחינוך להורדה לחצו כאן 02/08/2023
דרושים 19.23 26/07/2023 סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 30/07/2023
34/23 18/07/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 31/07/2023
דרושים 18.23 16/07/2023 רכז/ת יישובי תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 26/07/2023
33/23 12/07/2023 מזכיר/ה ביה"ס יסודי אלבאט להורדה לחצו כאן 25/07/2023
דרושים 17.23 21/06/2023 ממלאת מקום מזכיר/ה ביה"ס יסודי אבו כף להורדה לחצו כאן 23/06/2023
32/23 20/06/2023 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 03/07/2023
31/23 18/06/2023 מנהל/ת מחלקת חירום וביטחון להורדה לחצו כאן 02/07/2023
דרושים 16.23 12/06/2023 רכז/ת יישובי תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 22/06/2023
30/23 08/06/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 22/06/2023
29/23 - מכרז חיצוני 05/06/2023 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 20/06/2023
דרושים 15.23 24/05/2023 רכז/ת יישובי תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 31/05/2023
28/23 21/05/2023 מנהל/ת מחלקת אחזקה במועצה להורדה לחצו כאן 04/06/2023
מכרז חיצוני - 27/23 17/05/2023 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 31/05/2023
13.23 דרושים 11/05/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 23/05/2023
14.23 דרושים 11/05/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים – התכנית הלאומית לצעירים במצבי סיכון להורדה לחצו כאן 23/05/2023
מכרז חיצוני 25/23 04/05/2023 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 23/05/2023
24/23 01/05/2023 רכז/ת מתנדבים להורדה לחצו כאן 15/05/2023
12.23 דרושים 01/05/2023 מדריך/ה מאתר/ת צעירים במצבי סיכון להורדה לחצו כאן 08/05/2023
23/23 27/04/2023 מזכיר/ה ביה"ס יסודי אלבאט להורדה לחצו כאן 11/05/2023
משרה ייעודית - 11/23 20/04/2023 מנחה/ת מועצת תלמידים ונוער רשותי להורדה לחצו כאן 30/04/2023
משרה ייעודית - 23/23 20/04/2023 מזכיר/ה ביה"ס יסודי אלבאט להורדה לחצו כאן 26/04/2023
מכרז חיצוני 21/23 19/04/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 03/05/2023
מכרז חיצוני- 22/23 19/04/2023 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 16/05/2023
18/23 17/04/2023 מנהל/ת מחלקת שירות לתושב להורדה לחצו כאן 01/05/2023
מכרז חיצוני- 19/23 28/03/2023 רכז/ת רווחה חינוכית רשותי להורדה לחצו כאן 11/04/2023
מכרז חיצוני- 20/23 28/03/2023 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 11/04/2023
18/23 22/03/2023 מנהל/ת מחלקת שירות לתושב להורדה לחצו כאן 29/03/2023
מכרז חיצוני- 03/23 22/03/2023 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 04/04/2023
מכרז חיצוני- 10/23 22/03/2023 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 10/04/2023
09.23 21/03/2023 מאתר/ת / מדריך/ה צעירים במצבי סיכון להורדה לחצו כאן 26/03/2023
10.23 21/03/2023 מדריך/ה בתכנית "מעטפה רכה" להורדה לחצו כאן 26/03/2023
08.23 דרוש/ה 20/03/2023 סייע/ת שנייה - מכחול להורדה לחצו כאן 22/03/2023
16/23 19/03/2023 מהנדס/ת מועצה להורדה לחצו כאן 02/04/2023
07.23 דרוש/ה 16/03/2023 רכז/ת לתכנית מרחב לקידום התעסוקה. להורדה לחצו כאן 21/03/2023
17/23 13/03/2023 מנהל/ת מחלקת חירום וביטחון להורדה לחצו כאן 27/03/2023
06.23 דרושים 12/03/2023 רכז/ת יישובי תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 16/03/2023
15/23 09/03/2023 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 23/03/2023
דרושים 05/23 22/02/2023 רכז/ת יישובי תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 28/02/2023
13/23 21/02/2023 רכז/ת מתנדבים להורדה לחצו כאן 14/03/2023
דרושים 04/23 21/02/2023 סייע/ת ראשונה -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 23/02/2023
11/23 20/02/2023 מנהל/ת מחלקת שירות לתושב להורדה לחצו כאן 06/03/2023
12/23 20/02/2023 רכז/ת תקציבים להורדה לחצו כאן 06/03/2023
14/23 14/02/2023 תחשיבן במחלקת הרווחה להורדה לחצו כאן 21/02/2023
13/23 13/02/2023 רכז/ת מתנדבים להורדה לחצו כאן 20/02/2023
מכרז פנימי 12/23 12/02/2023 רכז/ת תקציבים להורדה לחצו כאן 19/02/2023
מכרז חיצוני 10/23 09/02/2023 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 22/02/2023
מכרז פנימי 11/23 07/02/2023 מנהל/ת מחלקת שירות לתושב להורדה לחצו כאן 14/02/2023
דרוש/ת 03/23 07/02/2023 עוזר/ת למנכ"לית המועצה(מעקב ובקרה) להורדה לחצו כאן 22/02/2023
מכרז חיצוני 09/23 06/02/2023 מזכיר/ה ביה"ס יסודי אלבאט להורדה לחצו כאן 19/02/2023
מודעת דרושים 16/22 02/02/2023 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 04/02/2023
מודעת דרושים 17/22 02/02/2023 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 04/02/2023
מכרז פנימי 10/23 01/02/2023 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 07/02/2023
מכרז חיצוני 01/23 30/01/2023 רכז/ת מחלקת חינוך יסודי ומחלקת חינוך על יסודי להורדה לחצו כאן 12/02/2023
מכרז חיצוני 04/23 30/01/2023 רכז/ת רווחה חינוכית רשותי להורדה לחצו כאן 12/02/2023
02/23 30/01/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 13/02/2023
03/23 30/01/2023 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 13/02/2023
02/23 29/01/2023 דרוש/ה מדריכה מאתרת לתחום הנערות להורדה לחצו כאן 05/02/2023
מכרז פנימי 09/23 29/01/2023 מזכיר/ה ביה"ס יסודי אלבאט להורדה לחצו כאן 05/02/2023
מכרז פנימי 05/23 24/01/2023 עובד/ת תעסוקה בעוצמה להורדה לחצו כאן 31/01/2023
06/23 24/01/2023 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 07/02/2023
07/23 24/01/2023 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 07/02/2023
מכרז חיצוני 08/23 24/01/2023 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 07/02/2023
מכרז פנימי 04/23 23/01/2023 רכז/ת רווחה חינוכית רשותי להורדה לחצו כאן 29/01/2023
דרושים 01/23 22/01/2023 מדריך/ה יישובי תכנית אור רב תחומי להורדה לחצו כאן 26/01/2023
דרושים 20/22 22/01/2023 מנחה/ת מועצת תלמידים ונוער רשותי להורדה לחצו כאן 24/01/2023
מכרז פנימי02/23 22/01/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך( לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 29/01/2023
מכרז פנימי 03/23 22/01/2023 קצין/נ ביטחון מוסדות החינוך להורדה לחצו כאן 29/01/2023
דרושים 19/22 22/01/2023 מדריך/ת נוער רשותי להורדה לחצו כאן 24/01/2023
מכרז פנימי 01/23 19/01/2023 רכז/ת מחלקת חינוך יסודי ומחלקת חינוך על יסודי להורדה לחצו כאן 25/01/2023
25/22 05/01/2023 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 19/01/2023
23/22 03/01/2023 תחשיבן במחלקת הרווחה להורדה לחצו כאן 17/01/2023
21/22 02/01/2023 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 16/01/2023
מכרז פנימי 25/22 29/12/2022 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך(קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 04/01/2023
דרושים 21/22 28/12/2022 דרושים- עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי 21/22 להורדה לחצו כאן 03/01/2023
מכרז פנימי22/22 28/12/2022 עובד/ת סוציאלי/ת נפגעי עבירה להורדה לחצו כאן 03/01/2023
מכרז פנימי 23/22 28/12/2022 תחשיבן/ת במחלקת הרווחה להורדה לחצו כאן 03/01/2023
מכרז פנימי24/22 28/12/2022 אחראי/ת על מניעת הטרדה מינית ברשות להורדה לחצו כאן 03/01/2023
20/22 22/12/2022 רכז מתנדבים להורדה לחצו כאן 05/01/2023
21/22 22/12/2022 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 29/12/2022
20/22 - מודעת דרושים 12/12/2022 מנחה/ת מועצת תלמידים ונוער רשותי להורדה לחצו כאן 15/12/2022
19/22 - מודעת דרושים 12/12/2022 מדריך/ת נוער רשותי להורדה לחצו כאן 15/12/2022
20/22 - מודעת דרושים 08/12/2022 מנחה/ת מועצת תלמידים ונוער רשותי להורדה לחצו כאן 11/12/2022
19/22 - מודעת דרושים 30/11/2022 מדריך/ת נוער רשותי להורדה לחצו כאן 04/12/2022
18/22- מכרז ייעודי 20/11/2022 דרוש/ה רכז/ת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 26/11/2022
מודעת דרושים 16/22 10/11/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 14/11/2022
11/22 10/11/2022 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 24/11/2022
17/22 - מודעת דרושים 07/11/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 10/11/2022
מודעת דרושים 18/22 07/11/2022 ממלא/ת מקום רכז/ת לתכנית מרחב לקידום התעסוקה להורדה לחצו כאן 10/11/2022
19/22 06/11/2022 רכז/ת תחום התנדבות רשותי להורדה לחצו כאן 19/11/2022
18/22 03/11/2022 רכז/ת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 10/11/2022
17/22 03/11/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך יסודי להורדה לחצו כאן 17/11/2022
16/22 -מודעת דרושים 02/11/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 04/11/2022
15/22 -מודעת דרושים 31/10/2022 דרוש/ה סייע/ת שנייה אלפורעה- מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 02/11/2022
15/22 25/10/2022 רכז/ת מתנדבים להורדה לחצו כאן 08/11/2022
17/22 25/10/2022 מנהל/ת מחלקת חינוך יסודי להורדה לחצו כאן 31/10/2022
14/22 20/10/2022 מנהל/ת מחלקה לקידום נוער ברשות להורדה לחצו כאן 03/11/2022
16/22 20/10/2022 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 03/11/2022
16/22 29/09/2022 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 13/10/2022
16/22 22/09/2022 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 29/09/2022
13/22 מודעת דרושים 20/09/2022 דרוש/ה סייע/ת שנייה- מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 22/09/2022
14/22 מודעת דרושים 20/09/2022 דרוש/ה סייע/ת ראשונה - מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 22/09/2022
15/22 19/09/2022 רכז/ת מתנדבים להורדה לחצו כאן 26/09/2022
12/22 מודעת דרושים 14/09/2022 ממלא/ת מקום רכז/ת לתכנית מרחב לקידום התעסוקה- החלפה לחל"ד להורדה לחצו כאן 19/09/2022
14/22 14/09/2022 מנהל/ת מחלקה לקידום נוער ברשות להורדה לחצו כאן 21/09/2022
11/22 - מודעת דרושים 28/08/2022 דרוש/ה סייעת שנייה- אלאמל להורדה לחצו כאן 31/08/2022
10/22 - מודעת דרושים 25/08/2022 דרוש/ה מלווה להורדה לחצו כאן 27/08/2022
13/22 23/08/2022 מזכיר/ת מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 06/09/2022
10/22 23/08/2022 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 06/09/2022
08/22 - מודעת דרושים 18/08/2022 סייע/ת כיתתי/ת במחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 21/08/2022
09/22 -מודעת דרושים 18/08/2022 סייע/ת גן -מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 21/08/2022
12/22 16/08/2022 מנהל/ת מחלקת חירום וביטחון להורדה לחצו כאן 30/08/2022
08/22 16/08/2022 מזכיר/ת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 30/08/2022
07/22 -מודעת דרושים 16/08/2022 ממלא/ת מקום מנהל/ת מחלקת חינוך יסודי להורדה לחצו כאן 21/08/2022
09/22 16/08/2022 עובד/ת סוציאלי/ת נפגעי עבירה להורדה לחצו כאן 30/08/2022
11/22 16/08/2022 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 30/08/2022
11/22 10/08/2022 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 16/08/2022
10/22 09/08/2022 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 16/08/2022
09/22 08/08/2022 עובד/ת סוציאלי/ת נפגעי עבירה להורדה לחצו כאן 15/08/2022
08/22 07/08/2022 מזכיר/ה מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 14/08/2022
06/22 - מודעת דרושים 03/08/2022 סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 07/08/2022
03/22 מודעת דרושים 03/08/2022 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 13/08/2022
05/22 - מודעת דרושים 02/08/2022 מ"מ מנהל/ת מחלקת חינוך העל יסודי להורדה לחצו כאן 09/08/2022
08/22 28/07/2022 מזכיר/ה מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 03/08/2022
04/22- מודעת דרושים 26/07/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 04/08/2022
03/22 - מודעת דרושים 21/07/2022 ממלא/ת מקום רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 28/07/2022
02/22 - מודעת דרושים 17/07/2022 מדריך/ת נוער רשותי להורדה לחצו כאן 20/07/2022
01/22 -מודעת דרושים 07/07/2022 מ"מ מזכיר/ת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 13/07/2022
מודעת דרושים 03/07/2022 דרוש/ה סייע/ת שנייה- מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 06/07/2022
מודעת דרושים 19/06/2022 מ"מ קצין/ת ביקור סדיר- החלפה לחופשת לידה להורדה לחצו כאן 22/06/2022
05/22 09/06/2022 יועצת לקידום מעמד האישה להורדה לחצו כאן 23/06/2022
07/22 09/06/2022 מהנדס/ת המועצה להורדה לחצו כאן 23/06/2022
04/22 09/06/2022 מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 להורדה לחצו כאן 22/06/2022
מודעת דרושים 09/06/2022 דרוש/ה ממלא/ת מקום מזכיר/ה ביה"ס יסודי -החלפה לחופשת לידה להורדה לחצו כאן 11/06/2022
מודעת דרושים 08/06/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 30/06/2022
06/2022 08/06/2022 אחראי/ת על מניעת הטרדה מינית ברשות המקומית להורדה לחצו כאן 15/06/2022
מודעת דרושים 25/05/2022 דרוש/ה מלווה להורדה לחצו כאן 28/05/2022
מודעת דרושים 23/05/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה - ישוב תראבין להורדה לחצו כאן 25/05/2022
04/22 22/05/2022 מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 להורדה לחצו כאן 29/05/2022
05/22 12/05/2022 יועצת לקידום מעמד האישה להורדה לחצו כאן 25/05/2022
מודעת דרושים 28/04/2022 דרוש/ה מלווה להורדה לחצו כאן 01/05/2022
מודעת דרושים 25/04/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 28/04/2022
מודעת דרושים 14/04/2022 דרוש/ה מלווה להורדה לחצו כאן 16/04/2022
מודעת דרושים 10/04/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 12/04/2022
דרוש/ה 04/04/2022 דרוש/ה מלווה להורדה לחצו כאן 06/04/2022
03/22 21/03/2022 מזכיר/ת מחלקת חינוך קדם יסודי להורדה לחצו כאן 03/04/2022
03/22 15/03/2022 מזכירת מחלקת חינוך קדם יסודי להורדה לחצו כאן 21/03/2022
מודעת דרושים 15/03/2022 מנהל/ת לשכת מנכ"לית להורדה לחצו כאן 21/03/2022
מודעת דרושים 14/03/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 16/03/2022
מודעת דרושים 08/03/2022 מזכיר/ת מחלקת תחבורה להורדה לחצו כאן 11/03/2022
מודעת דרושים 07/03/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 09/03/2022
01/22 02/03/2022 עובד/ת תעסוקה בעוצמה להורדה לחצו כאן 15/03/2022
מודעת דרושים 02/03/2022 סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 10/03/2022
02/22 01/03/2022 מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 להורדה לחצו כאן 20/03/2022
מודעת דרושים 24/02/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 15/03/2022
דרוש/ה 24/02/2022 מנהל/ת לשכת מנכ"לית להורדה לחצו כאן 10/03/2022
מודעת דרושים 24/02/2022 מזכיר/ת מחלקת תחבורה להורדה לחצו כאן 03/03/2022
01/22 22/02/2022 עובד/ת תעסוקה בעוצמה להורדה לחצו כאן 01/03/2022
מודעת דרושים 20/02/2022 רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה להורדה לחצו כאן 24/02/2022
02/22 16/02/2022 מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 להורדה לחצו כאן 22/02/2022
מודעת דרושים 14/02/2022 מ"מ עובדת מחלקת הון אנושי בתחום מכרזים וועדות- החלפה לחופשת לידה להורדה לחצו כאן 14/02/2022
01/22 10/02/2022 עובד/ת תעסוקה בעוצמה להורדה לחצו כאן 16/02/2022
מודעת דרושים 07/02/2022 מ"מ עובדת מחלקת הון אנושי בתחום מכרזים וועדות- החלפה לחופשת לידה להורדה לחצו כאן 09/02/2022
מודעת דרושים 01/02/2022 סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 04/02/2022
מודעת דרושים 23/01/2022 מ"מ עובד/ת מחלקת הון אנושי בתחום מכרזים וועדות- החלפה לחופשת לידה להורדה לחצו כאן 04/02/2022
מודעת דרושים 20/01/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 01/02/2022
מודעת דרושים 17/01/2022 דרוש/ה סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי- גנים תראבין להורדה לחצו כאן 01/02/2022
מודעת דרושים 10/01/2022 מ"מ מנהל/ת מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 13/01/2022
25/21 28/12/2021 מנהל/ת פיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 10/01/2022
25/21 22/12/2021 מנהל/ת פיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 28/12/2021
מודעת דרושים 20/12/2021 מ"מ מנהל/ת מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 26/12/2021
24/21 15/12/2021 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 21/12/2021
דרוש/ה 13/12/2021 נאמן/ת קורונה בבתי הספר היסודיים להורדה לחצו כאן 15/12/2021
23/21 07/12/2021 מנהל/ת מחלקת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) להורדה לחצו כאן 20/12/2021
22/21 02/12/2021 מזכיר/ה ביה"ס יסודי להורדה לחצו כאן 15/12/2021
23/21 30/11/2021 מנהל/ת מחלקת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) להורדה לחצו כאן 06/12/2021
22/21 24/11/2021 מזכיר/ה ביה"ס יסודי להורדה לחצו כאן 30/11/2021
מודעת דרושים 16/11/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 18/11/2021
דרוש/ה 04/11/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי להורדה לחצו כאן 07/11/2021
21/21 04/11/2021 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 18/11/2021
מודעת דרושים 31/10/2021 נאמן/ת קורונה לגני ילדים במועצה האזורית אל-קסום להורדה לחצו כאן 02/11/2021
21/21 27/10/2021 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 03/11/2021
19/21 20/10/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 02/11/2021
20/21 20/10/2021 רכז/ת הסעות במחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 02/11/2021
19/21 12/10/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 18/10/2021
20/21 12/10/2021 רכז/ת הסעות במחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 18/10/2021
דרוש/ה 29/09/2021 נאמן/ת קורונה לבתי הספר היסודיים להורדה לחצו כאן 12/10/2021
16/21 19/08/2021 רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 01/09/2021
18/21 19/08/2021 מנהל/ת פיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 01/09/2021
17/21 19/08/2021 קצינ/ת ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 01/09/2021
18/21 11/08/2021 מנהל/ת פיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 18/08/2021
17/21 11/08/2021 קצינ/ת ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 18/08/2021
11/21 11/08/2021 רכז/ת הסעות להורדה לחצו כאן 25/08/2021
דרוש/ה 04/08/2021 מ"מ מנהל/ת מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 10/08/2021
16/21 04/08/2021 רכז/ת מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 10/08/2021
15/21 03/08/2021 מנהל/ת מחלקת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) להורדה לחצו כאן 17/08/2021
11/21 29/07/2021 רכז/ת הסעות במחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 05/08/2021
15/21 27/07/2021 מנהל/ת מחלקת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) להורדה לחצו כאן 03/08/2021
11/21 11/07/2021 רכז/ת הסעות במחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 18/07/2021
14/21 11/07/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 25/07/2021
14/21 05/07/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 11/07/2021
דרוש/ה 23/06/2021 מ"מ מזכיר/ת אגף חינוך במועצה אזורית אלקסום - החלפה לחופשת לידה להורדה לחצו כאן 27/06/2021
12/21 15/06/2021 מנהל/ת מחלקת חירום וביטחון להורדה לחצו כאן 29/06/2021
13/21 15/06/2021 מנהל/ת פיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 29/06/2021
10/21 07/06/2021 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 21/06/2021
11/21 07/06/2021 רכז/ת הסעות במחלקת תחבורה להורדה לחצו כאן 14/06/2021
12/21 07/06/2021 מנהל/ת מחלקת חירום וביטחון להורדה לחצו כאן 14/06/2021
13/21 07/06/2021 מנהל/ת פיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 14/06/2021
10/21 31/05/2021 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 07/06/2021
08/21 09/05/2021 מנהל/ת אגף ההון האנושי להורדה לחצו כאן 22/05/2021
09/21 09/05/2021 מנהל/ת מחלקת לקידום נוער ברשות להורדה לחצו כאן 22/05/2021
07/21 05/05/2021 מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור להורדה לחצו כאן 18/05/2021
08/21 02/05/2021 מנהל/ת אגף הון אנושי להורדה לחצו כאן 09/05/2021
09/21 02/05/2021 מנהל/ת מחלקה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 09/05/2021
07/21 28/04/2021 מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור להורדה לחצו כאן 05/05/2021
06/21 20/04/2021 גזבר/ית רשות מקומית להורדה לחצו כאן 04/05/2021
06/21 13/04/2021 גזבר/ית רשות מקומית להורדה לחצו כאן 20/04/2021
05/21 01/03/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 14/03/2021
05/21 21/02/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 28/02/2021
דרוש/ה 18/02/2021 מ"מ מזכיר/ה מחלקת קדם יסודי להורדה לחצו כאן 23/02/2021
03/21 16/02/2021 מתאם/ת הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות להורדה לחצו כאן 01/03/2021
04/21 11/02/2021 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 25/02/2021
04/21 04/02/2021 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 11/02/2021
03/21 02/02/2021 מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות. להורדה לחצו כאן 10/02/2021
01/21 27/01/2021 מזכיר/ת מחלקת ההסעות להורדה לחצו כאן 11/02/2021
02/21 27/01/2021 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 11/02/2021
01/21 18/01/2021 מזכיר/ת מחלקת ההסעות להורדה לחצו כאן 26/01/2021
02/21 18/01/2021 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 26/01/2021
55/20 30/12/2020 פקח/ית הסעות תלמידים להורדה לחצו כאן 13/01/2021
58/20 30/12/2020 עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי סמים להורדה לחצו כאן 13/01/2021
59/20 30/12/2020 עובד/ת סוציאלי/ת להורדה לחצו כאן 13/01/2021
57/20 24/12/2020 מזכיר/ה בית ספר יסודי להורדה לחצו כאן 07/01/2021
60/20 17/12/2020 מזכיר/ת אגף ההנדסה להורדה לחצו כאן 24/12/2020
56/20 14/12/2020 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 29/12/2020
57/20 10/12/2020 מזכיר/ה בי"ס יסודי להורדה לחצו כאן 20/12/2020
58/20 10/12/2020 עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי סמים להורדה לחצו כאן 20/12/2020
59/20 10/12/2020 עובד/ת סוציאלי/ת להורדה לחצו כאן 20/12/2020
מודעת דרושים 09/12/2020 מ"מ קניין/ית להורדה לחצו כאן 13/12/2020
מודעת דרושים 07/12/2020 סייעת גן חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 11/12/2020
56/20 30/11/2020 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 09/12/2020
55/20 30/11/2020 פקח/ית הסעות תלמידים להורדה לחצו כאן 09/12/2020
מודעת דרושים 24/11/2020 מ"מ קניין/ית להורדה לחצו כאן 29/11/2020
53/20 18/11/2020 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 02/12/2020
54/20 18/11/2020 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 02/12/2020
53/20 08/11/2020 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 18/11/2020
54/20 08/11/2020 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 18/11/2020
דרוש/ה 28/10/2020 מ"מ מזכיר/ה בית ספר להורדה לחצו כאן 03/11/2020
52/20 25/10/2020 מנהל/ת מחלקת ישובים להורדה לחצו כאן 08/11/2020
דרוש/ה 13/10/2020 מנהל/ת מחלקת ישובים להורדה לחצו כאן 18/10/2020
52/20 12/10/2020 מנהל/ת מחלקת ישובים להורדה לחצו כאן 22/10/2020
51/20 11/10/2020 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 25/10/2020
דרוש/ה 29/09/2020 דרוש/ה עוזר/ת גננת להורדה לחצו כאן 05/10/2020
דרוש/ה 29/09/2020 דרוש/ה סייעת שנייה להורדה לחצו כאן 05/10/2020
דרוש/ה 29/09/2020 דרוש/ה סייעת שנייה להורדה לחצו כאן 05/10/2020
51/20 24/09/2020 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 04/10/2020
דרוש/ה 13/09/2020 מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת להורדה לחצו כאן 17/09/2020
50/20 02/09/2020 מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 להורדה לחצו כאן 15/09/2020
48.20 17/08/2020 מזכיר/ת מחלקת חינוך קדם יסודי להורדה לחצו כאן 31/08/2020
49/20 17/08/2020 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 31/08/2020
48/20 06/08/2020 מזכיר/ת מחלקת חינוך קדם יסודי להורדה לחצו כאן 16/08/2020
1211 09/07/2020 מ"מ ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות מקומית וקצין/ת ביטחון מוסדות החינוך מועצה אזורית אלקסום להורדה לחצו כאן 16/07/2020
47/20 08/07/2020 מזכיר/ת אגף החינוך להורדה לחצו כאן 21/07/2020
44/20 21/06/2020 עובד/ת מחלקת הון אנושי בתחום מכרזים וועדות להורדה לחצו כאן 04/07/2020
46/20 21/06/2020 מנהל/ת אגף שפ"ה להורדה לחצו כאן 04/07/2020
1111 02/06/2020 מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי עם מינוי עו"ס לחוק נוער להורדה לחצו כאן 10/06/2020
41/20 31/05/2020 פסיכולוג/ית חינוכי להורדה לחצו כאן 14/06/2020
45/20 31/05/2020 מזכיר/ת אגף ההנדסה להורדה לחצו כאן 14/06/2020
36/20 21/05/2020 מנהל/ת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות להורדה לחצו כאן 04/06/2020
30/19 13/05/2020 מנהל/ת מחלקת תשתיות להורדה לחצו כאן 02/06/2020
37/20 13/05/2020 קניין/ית להורדה לחצו כאן 02/06/2020
38/20 13/05/2020 רכז/ת הון אנושי בחינוך להורדה לחצו כאן 02/06/2020
42/20 13/05/2020 מנהל/ת יחידת החינוך היסודי להורדה לחצו כאן 02/06/2020
43/20 13/05/2020 מנהל/ת יחידת החינוך העל יסודי להורדה לחצו כאן 02/06/2020
32/20 13/05/2020 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 02/06/2020
41/20 03/05/2020 דרוש/ה מ"מ מנהל/ת אגף שפ"ה להורדה לחצו כאן 10/05/2020
40/20 12/03/2020 סגן/ית מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי להורדה לחצו כאן 23/03/2020
31/20 12/03/2020 מנהל/ת מחלקת פרויקטים להורדה לחצו כאן 23/03/2020
32/20 12/03/2020 מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה להורדה לחצו כאן 23/03/2020
36/20 12/03/2020 מנהל/ת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות להורדה לחצו כאן 23/03/2020
41/20 12/03/2020 מנהל/ת אגף שפ"ה להורדה לחצו כאן 23/03/2020
39/20 08/03/2020 עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי סמים להורדה לחצו כאן 18/03/2020
35/20 03/02/2020 עובד/ת קידום נוער להורדה לחצו כאן 16/02/2020
33/20 23/01/2020 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 06/02/2020
34/20 22/01/2020 מנהל/ת מרכז השכלה- היל"ה ביחידה לקידום נוער להורדה לחצו כאן 05/02/2020
29/19 30/12/2019 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה להורדה לחצו כאן 12/01/2020
29/19 18/12/2019 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה להורדה לחצו כאן 28/12/2019
27/19 27/11/2019 מזכיר/ת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן 10/12/2019
28/19 27/11/2019 מזכיר/ת גזברות המועצה להורדה לחצו כאן 10/12/2019
19/26 03/11/2019 מזכירת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 10/11/2019
19/25 03/11/2019 מזכירת גזברות המועצה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 10/11/2019
27/10/2019 קלינאי/ת תקשורת להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/11/2019
27/10/2019 מנהל/ת המרכז לגיל הרך להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/11/2019
27/10/2019 מרפא/ה בעיסוק להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/11/2019
מכרז חיצוני 22/09/2019 קצין ביקור סדיר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/10/2019
מכרז חיצוני 22/09/2019 מזכירת גזבר המועצה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/10/2019
מכרז חיצוני 22/09/2019 מזכירת מחלקת חינוך מיוחד להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/10/2019
דרושים 12/09/2019 רכז/ת חוגים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/09/2019
דרושים 12/09/2019 רכז/ת עוגן להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 18/09/2019
דרושים 22/08/2019 רכז מנהיגות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/06/2019
דרושים 22/08/2019 רכזי עוגן להורדה לחצו כאן 04/06/2019
דרושים 22/08/2019 קלנאי/ת תקשורת להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/08/2019
דרושים 22/08/2019 מרפא/ה בעיסוק להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/09/2019
מודעת דרושים 19/08/2019 מנהל/ת מרכז לגיל הרך להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 04/09/2019
דרושים 21/07/2019 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/07/2019
דרושים 21/07/2019 מדריכי נוער להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 30/07/2019
מכרז חיצוני 14/07/2019 עובד/ת בתחום הפסולת והמיחזור להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/08/2019
מכרז חיצוני 14/07/2019 רכז/ת חינוך סביבתי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 01/08/2019
מכרז חיצוני 09/07/2019 פסיכולוג חינוכי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/07/2019
מכרז חיצוני 02/07/2019 מנהל/ת מחלקת איכות הסביבה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 14/07/2019
מכרז חיצוני 02/07/2019 קצין ביקור סדיר להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 14/07/2019
מכרז פנימי 19/06/2019 מנהל מחלקת תחבורה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 26/06/2019
דרשוים 13/06/2019 עובד/ת סוציאלי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 23/06/2019
05/19 13/06/2019 מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 24/06/2019
06/19 19/05/2019 מהנדס מועצה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 09/06/2019
5/19 12/05/2019 מנהל/ת קדם יסודי להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/05/2019
8/19 12/05/2019 מנהל/ת מחלקת ספורט להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 19/05/2019
20/19 07/05/2019 אחראי/ת תאום ובקרה להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 03/06/2019
מודעת דרושים 08/04/2019 רכז/ת עוגן בישוב תראבין להורדה לחצו כאן 11/04/2019
19/19 27/03/2019 דרוש/ה מנהל/ת‏ היחידה‏ להתפתחות ‏הילד להורדה לחצו כאן 07/04/2019
20/08/2018 רכז/ת מועצתי/ת לתכנית ניצנים להורדה לחצו כאן 17/09/2018
01/07/2018 מכרז 16/18: מהנדס מועצה להורדה לחצו כאן 12/08/2018
16/06/2018 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון להורדה לחצו כאן 16/07/2018
14/06/2018 רכז/ת מועצתית לתכנית ניצנים להורדה לחצו כאן 14/07/2018
04/05/2018 מכרז 12/18: פסיכולוג/ית להורדה לחצו כאן 04/06/2018
04/05/2018 מכרז 11/18: מזכיר/ת מחלקת כ"א ומשאבי אנוש להורדה לחצו כאן 04/06/2018
12/02/2018 רכז/ת קידום נוער- 2 משרות להורדה לחצו כאן 12/03/2018
12/02/2018 מכרז 09/18: עובד/ת סוציאלי/ת לאלימות במשפחה להורדה לחצו כאן 12/03/2018
12/02/2018 מכרז 8/18: קצין/ת ביקור סדיר 3 משרות להורדה לחצו כאן 12/03/2018
12/02/2018 מכרז 6/18: עובד/ת סוציאלי/ת להורדה לחצו כאן 12/03/2018
12/02/2018 רכז/ת עוגן בית ספרי - 4 משרות להורדה לחצו כאן 12/03/2018
12/02/2018 מכרז 7/18: עובד/ת סוציאלי להורדה לחצו כאן 12/03/2018
12/02/2018 עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי תקיפה מינית להורדה לחצו כאן 12/03/2018
01/01/2018 מכרז 5/16: מנהל/ת אגף חינוך במועצה להורדה לחצו כאן 18/01/2018
04/11/2017 מכרז 28/17: מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות המקומית להורדה לחצו כאן 04/12/2017
24/10/2017 מכרז 25/17: מנהל/ת המחלקה לחינוך נוער וילדים בסיכון להורדה לחצו כאן 13/11/2017
19/10/2017 מכרז 22:17: עובד/ת סוציאלי כוללני להורדה לחצו כאן 06/11/2017
18/10/2017 מכרז 24/14: מזכיר/ת מחלקת גזברות להורדה לחצו כאן 06/11/2017
06/10/2017 מכרז 23/17: עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת להורדה לחצו כאן 06/11/2017
08/08/2017 קצין/ת ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 27/08/2017
08/08/2017 מכרז 16/17: מנהל/ת יחידת צרכים מיוחדים להורדה לחצו כאן 23/08/2017
07/08/2017 מכרז 17/17: אחראי/ת תחום תיאום ובקרה להורדה לחצו כאן 23/08/2017
26/07/2017 רכז/ת יישובי/ת בתכנית ניצנים להורדה לחצו כאן 08/08/2017
18/06/2017 מכרז 5/16: מנהל/ת אגף חינוך להורדה לחצו כאן 04/07/2017
15/06/2017 רכז/ת פרוייקטים מח' הנדסה להורדה לחצו כאן 07/04/2017
15/06/2017 מכרז 1/17: בודק/ת תוכניות מחלקת הנדסה להורדה לחצו כאן 04/07/2017
13/06/2017 מכרז 13/17: מנהל/ת מחלקת רווחה להורדה לחצו כאן 04/07/2017
11/05/2017 בודק/ת תוכניות בוועדה מרחבית להורדה לחצו כאן 11/06/2017
11/05/2017 מכרז 2/2017: מידען/ת תכנוני בוועדה מרחבית להורדה לחצו כאן 11/06/2017
26/06/2016 מדריך/ת העשרה בבית הספר להורדה לחצו כאן 14/07/2016
21/06/2016 מנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי להורדה לחצו כאן 18/07/2016
03/08/2015 מכרז 27/14: מזכיר/ת מזכיר מועצה להורדה לחצו כאן 18/08/2015
26/07/2015 16/15: קצין ביקור סדיר להורדה לחצו כאן 11/08/2015
07/05/2015 מכרז 13/15: קצין בטיחות מוסדות חינוך חיצוני להורדה לחצו כאן 25/05/2015
06/05/2015 מכרז 11/14: בודק תוכניות חיצוני להורדה לחצו כאן 14/05/2015
30/03/2015 מכרז 12/15: איש תמיכה/ מחשוב מחלקת הסעות להורדה לחצו כאן 14/04/2015
17/02/2015 עובד/ת סוציאלי כוללני זמני להורדה לחצו כאן 02/03/2015
11/19 מנהל מחלקת איכות הסביבה להורדה לחצו כאן 30/04/2019

חזור למכרזים פעילים