איזה אישורי תושב מעניקה המועצה?

בהתאם לצורך, המועצה מעניקה מספר אישורי תושב

  1. אישור תושבות: מוענק לטובת עדכון סטטוס משפחתי מול ביטוח לאומי ורשות האוכלוסין. על מנת לבחון את הבקשה לאישור תושב על המבקש להגיע למבנה המועצה עם תעודת זהות. במידה והבקשה מתייחסת לילד הרשום בתעודת זהות יש לוודא שאותו ילד מופיע בספח תעודת הזהות הרלוונטית.
     
  2. טופס בקשה לשינוי מען: אישור המהווה חלק משינוי כתובת בתעודת הזהות. המועצה ראשית לחתום על טופס מסוג זה עבור תושבים המתגוררים באחד משבעה היישובים המוכרים בלבד. יש להגיע למועצה עם תעודת זהות.
     
  3. אישור תושבות לטובת מס הכנסה (טופס 1312 א):בכפוף להוראות רשות המיסים בישראל, זכאיים תושבי אל קסום ל12% הנחה במס הכנסה. קבלת אישור תושבות לעניין זה תינתן בהתאם לכתובת הרשומה בתעודת הזהות של מבקש אישור.

לאיזה הנחת מס הכנסה זכאיים תושבי אל קסום?

בכפוף להחלטת רשות המיסים, זכאיים תושבי אל קסום, המתגוררים באחד משבעת היישובים המוכרים מעל 12 חודשים, הנחה של 12% במס הכנסה. תושב המבקש הנחה ימלא טופס 101 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א על היותו תושב קבוע במקום. המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר, למידע נוסף .

איך אני משנה כתובת בתעודת זהות?

המבקש לשנות את כתובת מגוריו בספח תעודת הזהות נדרש להגיע לאחראי רישום תושבים במועצה, לקבל אישור תושבות ולגשת עמו ועם תעודת הזהות ללשכת האוכלוסין בבאר שבע.

מי יכול לעזור לי?

וופאה אבו עמאר
מנהלת מחלקת הנוער