דלג לתוכן העמוד
דף הבית

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 26/2019
שם המכרז: מכרז פומבי למתן שירותים הנדסיים עבור המועצה.

תנאים
תנאים * שדה חובה