פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

מכרז פומבי להציע הצעות לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במועצה האזורית אל קסום, לרבות במבני הציבור ובמוסדות החינוך שבתחום שיפוטה וכן בתחומי הפזורה הבדואית

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי להציע הצעות לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים במועצה האזורית אל קסום, לרבות במבני הציבור ובמוסדות החינוך שבתחום שיפוטה וכן בתחומי הפזורה הבדואית

תנאים
תנאים * שדה חובה