דלג לתוכן העמוד
דף הבית

מכרז פומבי להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה האזורית אל קסום במסגרת יישום החלטת ממשלה מס' 2397

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 21/2020
שם המכרז: מכרז פומבי להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים למועצה האזורית אל קסום במסגרת יישום החלטת ממשלה מס' 2397

תנאים
תנאים * שדה חובה