פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 08/2020
שם המכרז: מכרז הסעות - נספח י להצעות מחיר + נוסח ערבות מתוקן

תנאים
תנאים (חובה) שדה חובה