פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 03.2021 עבודות בניה שיפוצים מכרז קבלני מסגרת

תנאים
תנאים * שדה חובה