פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

מכרז פומבי 09/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת 20 קבוצות הכנה לכיתה א'

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 09/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 09/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת 20 קבוצות הכנה לכיתה א'

תנאים
תנאים * שדה חובה