פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול ותפעול המים של מחלקות הגביה והאכיפה, מתן שירותי מוקד חיצוני לבירורים, תשלומים ודיווחים, וקריאה תקופתית של מדי המים

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 12/2021
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול ותפעול המים של מחלקות הגביה והאכיפה, מתן שירותי מוקד חיצוני לבירורים, תשלומים ודיווחים, וקריאה תקופתית של מדי המים

תנאים
תנאים (חובה) שדה חובה