פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

הזמנה להציע הצעות לתפעול ואחזקת מט”ש מכחול (דריג'את) במועצה אזורית אל קסום

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 10.2021
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לתפעול ואחזקת מט”ש מכחול (דריג'את) במועצה אזורית אל קסום

תנאים
תנאים * שדה חובה