דלג לתוכן העמוד
דף הבית

מכרז פומבי מס' 13/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת תכניות יום שהות ארוך, עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בביה"ס לחינוך מיוחד בישוב סעוה שבתחום המועצה האזורית אל -קסום

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 13/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 13/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת תכניות יום שהות ארוך, עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) בביה"ס לחינוך מיוחד בישוב סעוה שבתחום המועצה האזורית אל -קסום

תנאים
תנאים * שדה חובה