דלג לתוכן העמוד
דף הבית

הזמנה להציע הצעות ל מכרז פומבי מס' 18/2021 לביצוע עבודות תפעול ואחזקה לתחנות שאיבת ביוב ומים במועצה אזורית אל קסום

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 18/2021
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות ל מכרז פומבי מס' 18/2021 לביצוע עבודות תפעול ואחזקה לתחנות שאיבת ביוב ומים במועצה אזורית אל קסום

תנאים
תנאים * שדה חובה