פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 05.2022
שם המכרז: מכרז פומבי 05.2022 לתפעול ואחזקת מט"ש דריג'את

תנאים
תנאים * שדה חובה