דלג לתוכן העמוד
דף הבית

הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 16/2019
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום

תנאים
תנאים * שדה חובה