פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דף הבית

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 14/2019
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום

תנאים
תנאים * שדה חובה