דלג לתוכן העמוד
דף הבית

מכרז פומבי מס' 07/2019 להפעלת מועדוני מופ"ת לאזרחים ותיקים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום

צפייה והורדה של מסמכי מכרז מס' 07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 07/2019 להפעלת מועדוני מופ"ת לאזרחים ותיקים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום

תנאים
תנאים * שדה חובה