חנן ראם מנהל בחירות, מוא"ז אל קסום

אדם המוגבל בניידות  ששמו כלול בפנקס הבוחרים של מוא"ז אל קסום  רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

1.

מספר הקלפי

מקום הקלפי

מען הקלפי

סמל קלפי-2.0

סמל ריכוז-001

ישוב-אום בטין 1358

בי"ס יסודי אלסנאבל

סמל קלפי- 1.1

סמל ריכוז- 001

ישוב- אל סייד 1359

בי"ס אל סייד א'

סמל קלפי- 1.0

סמל ריכוז- 001

ישוב- דריג'את 1349

מבנה רב תכליתי

סמל קלפי- 1.0

סמל ריכוז- 001

ישוב- מכחול 1343

בי"ס יסודי כוחלה

סמל קלפי-1.1

סמל ריכוז- 001

ישוב- סעוה 1360

אורט מולדה(אל אטרש)

 

2.  אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 3 מעטפות הצבעה:

  • מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית
  • מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב (או לנציגות)

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש המועצה האזורית למעטפה הצהובה, פתק לבן אחד למועצת המועצה האזורית למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שלוש מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

חנן ראם
מנהל בחירות
מועצה אזורית אל קסום