דלג לתוכן העמוד
דף הבית
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 26 04/11/2021
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 57
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 27 04/11/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 58
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 27 04/11/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 59
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 28 04/11/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 60
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 29 04/11/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 61
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 07/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 23 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 24 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 25 29/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 22 18/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 30/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 285 25/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 07/04/2021
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2 07/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/02/2021
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 01/02/2021
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 15 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 16 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 17 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 18 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 19 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 20 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 21 15/12/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 43
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 43
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 14 30/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 12 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 10 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 11 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 13 29/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 9 24/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 8 19/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 7 12/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 6 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 3 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 4 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 5 09/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 25/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 14/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 2 08/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 28/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 1 28/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 10/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 03/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת השלושה מס' 1 15/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 19/06/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 4 26/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/03/2019
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 04/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 20/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 19/12/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 2 11/10/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 11 05/08/2018
פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1 12/04/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 18 12/02/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 3 12/02/2018
פרוטוקול ועדת החלטות ועדות השלושה מס' 2 12/02/2018