מי זכאי לחינוך מיוחד?

אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד.

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת השמה, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו.

הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת ההשמה. בוועדת השמה מתקבלת ההחלטה אם התלמיד ילמד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד, ובאיזו מסגרת ישובץ: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, או בי"ס לחינוך מיוחד.

ועדת השמה דנה בזכאותו של מי שהופנה אליה בידי הורה , מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

מגמת משרד החינוך הינה לשלב את הילד בעל הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך מיוחד תיערך רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל.

בוועדת השמה מתקיימים דיונים אחראים ומכבדים הדוגלים בשיתוף התלמיד וההורים ומאפשרים להם להשמיע את עמדתם ולהציג את תפיסתם לגבי המענה ההולם את צרכי התלמיד.

ועדת השמה תשמש גם כ- וועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדות.

במקרה של אי הסכמה להחלטת ועדת ההשמה רשאי הילד בעל צרכים מיוחדים, ההורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר לוועדת ערר, תוך 21 ימים מיום שקיבל את ההחלטה. ועדת ערר, המתקיימת במשרד החינוך בתל אביב, רשאית לקבל את הערר, לדחות אותו או להחזיר את העניין לוועדת השמה לדיון נוסף.

תאריכי ועדות השמה

ועדות השמה מתקיימת בין תאריכים ינואר עד מאי.

יש להקפיד שההפניה תיעשה לא יאוחר מה- 31 במרץ מידי שנה כדי שהוועדה תסיים את הדיונים עד 15 במאי (לתלמידי בתי הספר) ועד 31 במאי (לגני ילדים)

ועדת העברות

התלמיד והוריו יכולים לערער על החלטת ועדת השיבוץ בכתב בטופס הבא

ועדת העברות כוללת נציגות פיקוח, נציגות מהשפ"ח ונציגות מהמחלקה לחנ"מ. הועדה תתכנס החל מ 15.08 ותדון בבקשות השונות.

ועדת השמה חריגה

במקרים בודדים וחריגים מאוד של שינוי משמעותי בנסיבות עשויה להידרש הפניה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים הנוכחית.

מקרים מיוחדים אלו יעסקו בעניינים של תלמידים אלו:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פזיות.
 • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה.
 • תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינים בוועדת השמה, מטעמים שיירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
 • תלמידים בעלי לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינים בוועדת ההשמה.

קיומן של ועדת השמה למקרים החריגים שפורטו לעיל מחייב אישור של מנהל מחוז.

החלטת מנהל מחוז היא סופית ואינה נתונה לערר. (לא ניתן להשתתף בדיונים לגבי הבקשה).

בקשה בליווי הסבר ונימוקים, על הפונים לצרף את המסמכים הבאים:

 • בקשה בליווי הסבר ונימוקים.
 • מסמכים (רפואיים/עו"ס) התומכים בבקשה.
 • הבקשה תועלה לדיון במחוז, תוך 16 יום מיום קבלת הפנייה במחוז.
 • תשובה הכוללת אישור או דחייה תועבר לפונה ולרשות במייל/בפקס.

כיצד ניתן לפנות לוועדת השמה לצורכי חינוך מיוחד?

 1. יש לפנות למחלקה לחינוך מיוחד במ.א. אלקסום ולהגיש את המסמכים הבאים:
 2. בקשה בכתב לוועדת השמה, חתומה על ידי הורי הילד, או אפוטרופוס חוקי.
 3. דו"ח קלינאית תקשורת של קופת חולים (לא פרטי)/ מרפאה בעיסוק (אם רלוונטי לקשיי הילד)
 4. אבחון פסיכולוגי.
 5. דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.
 6. הפניה של "שאלון וועדת השמה" חתום ע"י מפקחת, מנהלת בי"ס/גן והורים
 7. צילום תעודת זהות של ההורה, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך).

חתימה על טופס ויתור מידע נוסף אודות חוק חינוך מיוחד ניתן למצוא כאן.

מי רשאי להחליט אם  ילד זכאי לחינוך מיוחד?

קיימות שלוש ועדות שמתוקף החוק זכאיות להחליט עם ילדיכם זכאי לקבל שירותי חינוך מיוחד:

 1. ועדת שילוב מוסדות: מתקיימות בחינוך הרגיל בבית הספר וקובעת אם ילדכם זכאי להיכלל בתכנית השילוב.
 2. ועדת ההשמה ברשות המקומית קובעת אם ילדכם זכאי ללמוד במסגרת חינוך מיוחד ואם כן, לקבוע לאיזו מהן יישלח
 3. וועדת הערר המחוזית דנה בערעור על החלטת ועדת ההשמה.

מידע נוסף אודות ועדות חינוך מיוחד ניתן למצוא כאן

איזה מסגרות לחינוך מיוחד קיימות במועצה?

מערך החינוך המיוחד במ.א. אלקסום מיועד לגילאי 3-21.

בשנת האחרונה פועל בית ספר אחד לחינוך מיוחד, לגילאי 6- 21, ו- 9 גנים לגילאי 6-3. לכל בי"ס ולכל גן פרופיל התמחות ע"פ גיל וצרכים מיוחדים בהתאם לחריגויות שהוגדרו ע"י משרד החינוך. כל ילד משובץ לגן / בית ספר בהתאם לגילו, יכולתו הקוגניטיבית ואפיון הלקות שלו. 

כמו כן, מופעלות כיתות חינוך מיוחד במסגרות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, המותאמות ללקויות שונות. 

בכל מסגרות החינוך המיוחד מלמדות מורות או גננות בעלות הכשרה בתחום. מלבד הצוות החינוכי הקיים במסגרות אלה פועל מערך תומך של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, סייעות, מטפלות ושירותים פרא-רפואיים בהתאם לצרכי התלמידים.

שירותים פרא-רפואיים: שירותים משלימים ניתנים בהתאם לאפיוני הילד ולמסגרת שבה הוא לומד, בתחומים הבאים: ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בתנועה ובאומנויות, ניתוח התנהגות.

רשימת גני החנ"מ:

מס'

סמל גן

יישוב

לקות

1

422022

אום בטין

עיכוב התפתחתותי

2

467738

מולדה

עיכוב התפתחתותי

3

467779

מולדה

פיגור בינוני

4

622969

מולדה

אוטיזם

5

467811

מולדה

חרשות/כבדות שמיעה

6

524355

מולדה

חרשות/כבדות שמיעה

7

222844

אל-סייד

חרשות/כבדות שמיעה

8

453225

א-לסייד

חרשות/כבדות שמיעה

9

467795

אל-סייד

חרשות/כבדות שמיעה

 

 

רשימת בתי הספר לחנ"מ:

מס'

סמל ביה"ס

יישוב

לקות

1

640144

מולדה

פיגור בינונית ונכות פיזית

 

איך נקבע שיבוץ תלמיד חינוך מיוחד?

מחלקת חינוך מיוחד אחראית לשבץ את ילדכם באחת ממסגרות חינוך מיוחד אך ורק לאחר שהחליטה על כך ועדת השמה או ערר.

ועדת שיבוץ

ועדות שיבוץ פועלות בחודשים יוני ויולי. הודעות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד נשלחות להורים במשך חודשי הקיץ.

ועדות שיבוץ אחראיות לשיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.

הועדה מורכבת ממנהל מחלקת חינוך מיוחד, נציג הפיקוח על החינוך המיוחד ונציג מהשירות הפסיכולוגי החינוכי.

הועדה קובעת את המסגרת החינוכית בה ישובצו התלמידים לאחר שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד במעמד ועדת השמה, וכן דנה בהעברת תלמידים בין מסגרות החינוך המיוחד.

מידע נוסף תהליך השיבוץ נתן למצוא כאן.

כיצד רושמים ילד לחינוך מיוחד?

הרישום מתבצע לאחר ועדת השמה הקובעת את הזכאות לחינוך מיוחד ולאחר ועדת שיבוץ המשבצת את הילד למסגרת המתאימה לצרכיו.

לאחר קבלת ההודעה על שיבוץ ,על ההורים לערוך רישום במחלקת גני ילדים או בתי ספר, במנהל החינוך בהתאם לגיל. ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם, זכאים להסעה (לפי קריטריונים של משרד החינוך המפורטים בהמשך). לאחר תהליך השיבוץ, המחלקה לחינוך מיוחד פונה למחלקת היסעים להסדר הסעות של הילד.

מי זכאי להסעה מיוחדת?

המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה של תלמידים מגן חובה ועד כיתה ד'  (ועד בכלל) הוא מ- 2 ק"מ ומעלה.

מכיתה ה' ועד כיתה ו' הוא מ- 3 ק"מ ומעלה.

תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן גילאי 3 ועד גיל 21, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת, ללא קשר להגבלת המרחק: תלמידים עם מגבלה שכלית קשה/עמוק וסיעודי, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, אוטיסטים/ASD, בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש, תלמידים בעלי מגבלה שכלית בינונית רב- בעייתי, תלמידים בעלי מגבלה שכלית קשה/עמוקה/סיעודית, חירשים וכבדי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה.

תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל. שיבוץ הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת במועצה. כחלק מתהליך השיבוץ תדאג המועצה להסעה עבור התלמידים.

מי יכול לעזור לי?

גיהאד אלאפיניש
מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
שרית חוטובלי
מנהלת מחלקת קדם יסודי