שם הטופס

קובץ

קובץ הסבר

בקשה להנחה לאזרח ותיק 

טופס בקשה 

 

בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית 

טופס הבקשה 

 

בקשה להנחה הארנונה לנכה 

טופס הבקשה 

 

בקשה להנחה למקבלי גמלת סיעוד 

טופס הבקשה 

 

בקשה להנחה לנזקק 

טופס הבקשה 

 

בקשה להנחה הבטחת הכנסה - מזונות 

טופס הבקשה 

 

בקשה לתווי מזון 

טופס הבקשה