כותרת 

שם המסמך 

צו הארנונה 2021 

קישור לצו 

צו הארנונה 2020

קישור לצו 

צו הארנונה 2019 

קישור לצו