מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
30/23 08/06/2023 מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) להורדה לחצו כאן 22/06/2023
29/23 - מכרז חיצוני 05/06/2023 קצינ/ה ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) להורדה לחצו כאן 20/06/2023

עבור לארכיון המכרזים