מכרזי דרושים

טופס הגשת מועמדות

הבהרה: הניסוח בלשון הזכר ומתייחס לשני המינים

מכרזי דרושים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
דרוש/ה סייע/ת ממלא/ת מקום גנים -מחלקת קדם יסודי- גנים תראבין 17/01/2022 להורדה לחצו כאן 19/01/2022

עבור לארכיון המכרזים