מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
04/2021 24/03/2021 מכרז פומבי 04.2021 לשירותי הסעת ילדים, פעוטות ובוגרים עם מגבלות למסגרות שיקום ורווחה והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן

נספח הבהרות 1 

נספח הבהרות 2

קובץ הצעת המחיר ומסלולים

 

2021-03-24
4/2021 28/02/2021 הודעת דחיית מועד הגשה לשירותי הסעות ילדים, פעוטות ובוגרים עם מוגבלות למסגרות שיקום ורווחה והסעות אקראיות ומיוחדות להורדה לחצו כאן
01/2021 13/01/2021 מכרז פומבי 01/2021 הזמנה להציע הצעות למתן אספקת כיבוד ומוצרי מזון להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן

עבור לארכיון המכרזים