מכרזים כללים

תשלום בגין השתתפות במכרז:

בהתאם להוראות המכרז ככל ונדרשת רכישה של ממסמכי המכרז על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. תשלום בגין השתתפות במכרז ניתן להסדיר על ידי הגעה למחלקת הגבייה (קומה 3) במשרדי המועצה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה במספר 08-6797314. תשלום דרך הטלפון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.

עיון במסמכי המכרז:
באמצעות אתר המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום. המבקש לעיין במסמכי המכרז ימלא את פרטיו באתר.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים כללים
מספר המכרז מועד פרסום שם המכרז נוסח פרסום מסמכי המכרז מועד אחרון להגשה הבהרות תאריך פתיחת מעטפות
05.2022 20/06/2022 מכרז פומבי 05.2022 לתפעול ואחזקת מט"ש דריג'את להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 02/08/2022
09/2022 08/06/2022 מכרז מסגרת פומבי מס 09/2022 לאספקת ציוד ו/או שוברים לציוד בית ספרי כסיוע למשפחות נזקקות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/07/2022
06/2022 08/06/2022 מכרז פומבי 06/2022 לאספקה התקנה ותמיכה למערכות מידע ממוחשבות במחלקה לשירותים חברתיים להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/07/2022

נספח הבהרות מס 1 

08/2022 08/06/2022 מכרז פומבי 08.2022 לרכישה ואספקת ביגוד ו/או שוברי ביגוד למשפחות נזקקות להורדה לחצו כאן להורדה לחצו כאן 06/07/2022

נספח הבהרות מס 1 

עבור לארכיון המכרזים